Kazneni zakon 3. izdanje

May 3, 2019

Gordana Mršić - Kazneni zakon 3. izdanje

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Kazneni zakon 3. izdanje knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Nakon öto je Republika Hrvatska postala punopravnom članicom Europske unije, stanje pravnog sustava, prilagođenog europskoj pravnoj stečevini, i nadalje je potrebno kritički promatrati, obrađivati pravne institute na provedbenopravnoj osnovi, uz poseban osvrt na zahtjeve sudske prakse. Naime, zahtjevna preobrazba kaznenog materijalnog prava prema rjeöenjima zakonodavstva Europske unije traje permanentno i nakon donoöenja Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 12511) öto dokazuje i opsežna novela novog hrvatskog Kaznenog zakona od 19. prosinca 2012., Zakonom o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 14412) koja je uslijedila kao posljedica daljnje preobrazbe i usklađenja hrvatskog kaznenog prava sa stajaliötima odnosno najsuvremenijim zakonskim rjeöenjima zemalja članica Europske unije. Novela izražava brojne promjene kao posljedice primjedaba i prijedloga ne samo tijela pravosuđa već i drugih državnih tijela, teoretičara i praktičara, nevladinih organizacija, zastupnika Hrvatskog Sabora, udruga i pojedinaca, te otvorenosti i maksimalne tolerancije prema svim prijedlozima i primjedbama koji u velikom broju čine sadaönji tekst Kaznenog zakona. Razlike su svedene na razumnu mjeru, posebice kada rezultiraju iz opredjeljenja različitih pravnih teorija i pravaca, a ne zahtijevaju ih neke realne posebnosti kaznenih područja.


Kazneni zakon 3. izdanje

Besplatno pročitajte online Kazneni zakon 3. izdanje knjigu

comments powered by Disqus