Uredsko poslovanje u primjeni

May 3, 2019

Štefanija Kasabašić - Uredsko poslovanje u primjeni

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Uredsko poslovanje u primjeni knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

O važnosti uredskog poslovanja i obvezi tijela državne uprave i drugih tijela i službi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave govore odredbe mnogih zakona, a osobito odredbe Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 4709), Zakona o sustavu državne uprave (Nar. nov., br. 7593, 9296, 4899, 1500, 12700 – vjerodostojno tumačenje, 5901, 19003 – proč. tekst, 19903 i 7907), Zakona o državnim službenicima (Nar. nov., br. 9205, 14206 – Uredba, 7707 – Uredba, 10707, 2708, 3411 – v. čl. 10. Zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru i 4911), Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 8608 i 6111) i drugi propisi te same odredbe temeljnog propisa, nove Uredbe o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 709).

Naime, od našeg III. izmijenjenog i dopunjenog izdanja iz 2007. godine prošle su četiri godine, a izmijenili su se mnogi propisi odnosno doneseni su novi. Uredba o uredskom poslovanju donesena je na sjednici Hrvatskog sabora 8. siječnja 2009., na temelju članka 1. Zakona o sustavu državne uprave. Stupila je na snagu 1. siječnja 2010. godine, kada je stupio na snagu i novi Zakon o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 4709). Novi Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 2010) donesen je 29. siječnja 2010. godine, a stupit će na snagu 1. siječnja 2012. godine. Time je zaokruženo jedno upravno područje te smo smatrali da je upravo u ovom trenutku vrijeme za novo izdanje propisa o uredskom poslovanju u primjeni i postupanju s podnescima stranaka u upravnom postupku. Stoga u ovoj knjizi, u IV. izdanju, pišemo o novim, kao i o drugim dopunjenim i izmijenjenim propisima kojima je uređeno uredsko poslovanje.


Uredsko poslovanje u primjeni

Besplatno pročitajte online Uredsko poslovanje u primjeni knjigu

comments powered by Disqus