Novosti u upravnoj i upravosudnoj praksi

May 3, 2019

Petar Bačić - Novosti u upravnoj i upravosudnoj praksi

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Novosti u upravnoj i upravosudnoj praksi knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Upravno pravo i nadalje predstavlja jednu od najdinamičnijih grana prava u Republici Hrvatskoj, koja postaje sve kompleksnija, s tendencijom širenja kako obujma, tako i vrste subjektivnih prava. Dinamičnost upravnog prava i upravnosudske prakse dodatno je potencirana recentnom zakonodavnom intervencijom, kojom su otklonjeni deficiti nekih ključnih instituta Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 2010 i 14312), radi otklanjanja disonancija unutar upravnog spora u Republici Hrvatskoj te samim time jačanjem njegove učinkovitosti. Podsjećamo da je svojevrsnu »krizu« upravnog spora, prema Zakonu o upravnim sporovima, stvorio loše izbalansirani tzv. »filtar za žalbu« te u nekim slučajevima potpuni izostanak žalbe kao pravnog lijeka, zbog čega je bilo otežano ostvarivati očekivane visoke dosege novog Zakona o upravnim sporovima, koji su, kroz prioritetno reformacijske odluke prvostupanjskih upravnih sudova s mogućnošću aktiviranja žalbenog postupka i učinkovitom kontrolom zakonitosti prvostupanjskih odluka od strane drugostupanjske sudbene instancije, trebali omogućiti najvišu razinu zaštite subjektivnih prava u upravnom sporu.


Novosti u upravnoj i upravosudnoj praksi

Besplatno pročitajte online Novosti u upravnoj i upravosudnoj praksi knjigu

comments powered by Disqus