Propisi iz stvarnog prava

May 3, 2019

Damir PAVIČIĆ, dipl. iur. - Propisi iz stvarnog prava

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Propisi iz stvarnog prava knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Redakcijski pročišćeni tekstovi propisa iz stvarnog prava:


1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

2. Zakon o zemljišnim knjigama

3. Zakon o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim

stvarima i pravima

4. Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u

zemljišnoknjižnim odjelima sudova (zemljišnoknjižni poslovnik)

5. Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva

posebnog dijela nekretnina (etažnog vlasništva)


Propisi iz stvarnog prava

Besplatno pročitajte online Propisi iz stvarnog prava knjigu

comments powered by Disqus