Zaštita prirode

May 3, 2019

Jadran Antolović, Maja Pleskalt, Zoran Šikić - Zaštita prirode

Preuzmite Zaštita prirode knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Priručnik „Zaštita prirode“ namijenjen je službenicima u nacionalnim i parkovima prirode, službenicima općina gradova i županija kao i državnim tijelima nadležnim i odgovornim za zaštitu prirode, stručnjacima uključenim u aktivnosti za zaštitu prirode i zaštitu okoliša, udrugama građana koje su uključeni u aktivnosti zaštite prirode i zaštite okoliša, studentima i drugim građanima koji se obrazuju za profesije uključene u zaštitu prirode.

„Zaštita prirode“ na 1266 stranica donosi zbirku svih važećih propisa koji sadrže pravne i stručne standarde o zaštiti prirode, te po prvi puta objedinjava sve važeće:

 • propise vezane uz zaštitu prirode koji se trenutno nalaze u raznim brojevima „Narodnih novina“;
 • međunarodne ugovore vezane uz zaštitu prirode, po prvi put na hrvatskom jeziku;
 • direktive Europske unije na hrvatskom jeziku;
 • promjene, izmjene i dopune važećih zakona koje su zbog preglednosti dani u prečišćenim tekstovima.

Autori priručnika su Jadran Antolović, Maja Pleskalt i Zoran Šikić.

Priručnik čine dva svezka. Prvi svezak sadrži sve Zakone i podzakonske akte o zaštiti prirode, a drugi sve Međunarodne ugovore s tog područja na hrvatskom jeziku.

Svi važeći propisi o zaštiti prirode su razvrstani u sljedeće cjeline:

 • ZAŠTITA PRIRODE - Temeljni Zakon o zaštiti prirode sa svim podzakonskim aktima koji su doneseni na temelju njega, kao i one koji su doneseni ranije ali su još uvijek na snazi.
 • NACIONALNI PARKOVI - Zakone kojima su proglašena područja nacionalnih parkova te uredbe kojima su uspostavljene javne ustanove koje o njima skrbe.
 • PARKOVI PRIRODE - Zakoni kojima su proglašena područja nacionalnih parkova te uredbe kojima su uspostavljene javne ustanove koje o njima skrbe.
 • REZERVATI - Zakoni i drugi podzakonski akti kojima su proglašena područja rezervata.
 • SPOMENICI PRIRODE, ZNAČAJNI KRAJOBRAZI, PARK ŠUME, SPOMENICI PARKOVNE ARHITEKTURE - Odluke o proglašenju spomenika prirode, značajnih krajobraza, park šuma, te spomenika parkovne arhitekture.
 • GENETSKI MODIFICIRANI ORGANIZMI - Temeljni Zakon o genetski modificiranim organizmima sa pripadajućim podzakonskim aktima.
 • MEĐUNARODNI UGOVORI O ZAŠTITI PRIRODE - U poseban dio izdvojeni su Međunarodni ugovori o zaštiti prirode kojima je pristupila Republika Hrvatska.

Uz svaki propis naznačen je broj „Narodnih novina“ u kojima je objavljen, kako biste mogli po potrebi pogledati izvorni tekst. Za propise koji su pretrpjeli izmjene i dopune sačinjen je neslužbeni pročišćeni tekstovi, kako bi se olakšao uvid u važeće odredbe. U slučajevima kada je tekst propisa nakon objave ispravljan objavom ispravka, tada je u osnovni tekst unesen ispravak i to je naznačeno u fusnoti.

Izazov za budućnost je zaštititi prirodnu baštinu, uključiti sve relevantne sektore, ojačati lokalnu razinu, zaštititi i očuvati ekološke sustave, naročito one najugroženije, postići standardizirano upravljanje zaštićenim područjima te provesti NATURU 2000.

Ovaj Priručnik sa zbirkom propisa nastao je u želji da doprinesemo naporima stručnjaka kao i građana u očuvanju prirode koja nas okružuje.


Zaštita prirode

Besplatno pročitajte online Zaštita prirode knjigu

comments powered by Disqus