Ćudoređe i deontologija znanstvenog rada

May 3, 2019

Vjekoslav Miličić - Ćudoređe i deontologija znanstvenog rada

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Ćudoređe i deontologija znanstvenog rada knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Osnovna načela ćudoređa i deontologije profesija. Općenito o ćudoređu i deontologiji u sudskim vještačenjima. Osnovne pravne odrednice o vještačenju. Ćudoređe i deontologija vještačenja u medicini i stomatologiji. Posebno o ćudoređu i deontologiji u sudskoj ginekologiji i porodiljstvu.


Ćudoređe i deontologija znanstvenog rada

Besplatno pročitajte online Ćudoređe i deontologija znanstvenog rada knjigu

comments powered by Disqus