Iza sedam logora

May 3, 2019

Viktor Ivančić, Hrvoje Polan, Nemanja Stjepanović - Iza sedam logora

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Iza sedam logora knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Ostave li se po strani dim tamjana, srcedrapateljno cviljenje crkvenih orgulja i pompoznost obrednih inscenacija, sveto ime nacionalne kulture što se koči na zastavama samo je jedna od moćnijih ideoloških lozinki za neophodnu i nesputanu eliminaciju. (…) Tek u domu kulture pretvorenom u logor i mučilište taj veličanstveni koncept doživljava svoje puno ostvarenje.
Pođemo li od toga da je okrutnost u mnogo većoj mjeri rezultat socijalnih nego karakteroloških uvjetovanosti, da ekspanzija svireposti vuče porijeklo od bolesnoga društva, a ne od bolesnih pojedinaca, konstrukt nacionalne kulture – ispostavljen kao kult o čijoj ultimativnosti i čistoći svi moramo brinuti – služi ponajprije proizvodnji konteksta koji legitimira nečovječnost.


Iza sedam logora

Besplatno pročitajte online Iza sedam logora knjigu

comments powered by Disqus