Jadranski halieutikon

May 3, 2019

Joško Božanić - Jadranski halieutikon

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Jadranski halieutikon knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Polazeći od poznate komiške falkuše (a zadnju, potopljenu, sam je obnovio i ponovno vratio u more), Joško Božanić u knjizi Komiška falkuša. Taktika pamćenja – strategija zaborava razvija dalekosežni diskurs o kulturi pamćenja u suvremenom svijetu. Interpretacija falkuše u najužem središtu Božanićeva je istraživanja kolektivne memorije otoka Visa, njegove usmene predaje u kontekstu globalne civilizacijske promjene koju je pokrenula informatička revolucija, prekidajući komunikaciju među generacijama.
Autor raspravlja o redukciji kulturnog diverziteta u suvremenom svijetu, govori o izvjesnosti posthumanog društva u kojemu akumulirana kolektivna memorija gubi svoju humanističku matricu. Sagledava, konačno, posljedice globalnih mijena na matrici mikrosvijeta jednog otoka koji je do kraja 20. stoljeća uspio sačuvati svoju kolektivnu memoriju da bi se suočio s njenim definitivnim gubitkom.

Nova AGM-ova biblioteka 100 najljepših priča iz povijesti kultura na tlu Hrvatske kroz 100 paradigmatskih predmeta, koji prenose autentičnu poruku vremena u kojima su nastajali, želimo ispričati povijest kultura i civilizacija koje su se smjenjivale na tlu Hrvatske.


Jadranski halieutikon

Besplatno pročitajte online Jadranski halieutikon knjigu

comments powered by Disqus