Kako se raspao boljševizam

May 3, 2019

Ivan Kuvačić - Kako se raspao boljševizam

Preuzmite Kako se raspao boljševizam knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Knjiga sadrži 10 tematski zaokruženih i međusobno povezanih ogleda u kojima je riječ o problemima koji su posljednjih godina u žarištu socijalnih znanosti i institucionalno-političkih preobrazbi. Ključna se teorijska vrijednost Kuvačićevih eseja sastoji u činjenici da on tradicionalne koncepte socijalnih znanosti iskušava na novom empirijskom materijalu “tranzicijske situacije”. Empirijski materijal tih analiza tvori prije svega proces raspadanja bivše Jugoslavije koji je Kuvačiću poslužio kao podloga za izuzetno nadahnuta i sociološki pregnantna razmatranja o fenomenu nasilja.


Kako se raspao boljševizam

Besplatno pročitajte online Kako se raspao boljševizam knjigu

comments powered by Disqus