Pledoaje za interkulturalni odgoj i obrazovanje

May 3, 2019

Antonio Perotti - Pledoaje za interkulturalni odgoj i obrazovanje

Preuzmite Pledoaje za interkulturalni odgoj i obrazovanje knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Vijeće Europe osnovano je 1949. godine s namjerom da se postigne veće jedinstvo između europskih parlamentarnih demokracija. To je najstarija europska politička ustanova koja ima 32 članice,1 uključujući 12 zemalja-članica Europske unije. (Od 1. siječnja 1995. Europska unija ima 15 članica, napomena urednika.) To je najveća međuvladina i međuparlamentarna skupina u Europi, a sjedište joj je u francuskom gradu Strasbourgu.
Vijeće Europe ne bavi se jedino pitanjima nacionalne obrane. Njegov rad obuhvaća područja razvitka demokracije, ljudskih prava i temeljnih sloboda, zatim medije i komunikacije, društvena i gospodarska pitanja, prosvjetu, kulturu, kulturno naslijeđe i sport, mladež, zdravstvo, okoliš i regionalno planiranje, lokalnu demokraciju te pravnu suradnju.
Europskoj kulturnoj konvenciji može se pristupiti još od 1954. godine. Međunarodna konvencija dostupna je i onim europskim zemljama koje nisu članice Vijeća Europe. To im omogućuje da sudjeluju u programima Vijeća Europe o obrazovanju, kulturi, sportu i mladeži. Dosad je 42 države pristupilo Europskoj kulturnoj konvenciji: sve članice Vijeća Europe plus Albanija, Bjelorusija, Hrvatska, Latvija, Moldova, Monako, Rusija, Ukrajina i Vatikan.


Pledoaje za interkulturalni odgoj i obrazovanje

Besplatno pročitajte online Pledoaje za interkulturalni odgoj i obrazovanje knjigu

comments powered by Disqus