Hod kroz godinu

May 3, 2019

Vitomir Belaj - Hod kroz godinu

Preuzmite Hod kroz godinu knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Riječ je o drugom, proširenom i izmijenjenom izdanju. Dodana su sljedeća poglavlja - “Praslavensko i praindoeuropsko”, “Bogorodica staroga svijeta”, “Mit u prostoru” - koja znatno proširuju i detaljnije obrađuju građu iznesenu u prvome izdanju.

Belajeva se metoda temelji na sučeljavanju filoloških interpretacija rekonstruiranih mitskih fragmenata s
etnološkom rekonstrukcijom obredne (običajne) radnje. Autor zapravo rekonstruira (pra)slavensko bajoslovlje, jer do (pra)hrvatskoga bajoslovlja (mitologije) možemo doći tek preko rekonstrukcije praslavenskoga, ako ga uklopimo u širi indoeuropski kontekst i onda dobivene spoznaje primijenimo na hrvatske prilike.

Vitomir Belaj pronalazi tragove pretkršćanske slavenske vjere u hrvatskom folkloru te sasvim legitimno izdvaja
Peruna i Velesa kao glavne junake praslavenske mitologije. Različite aspekte mitske priče o životu božanskoga
junaka Peruna povezuje Belaj s recentnim hrvatskim pučkim običajima, tumačeći nam tako postanak i razvoj mnogih vjerovanja i štovanja.

Knjiga je proglašena sveučilišnim udžbenikom.


Hod kroz godinu

Besplatno pročitajte online Hod kroz godinu knjigu

comments powered by Disqus