Uloga edukacijskog rehabilitatora-stručnog suradnika u inkluzivnoj školi

May 3, 2019

Jasna Kudek Mirošević, Majda Granić - Uloga edukacijskog rehabilitatora-stručnog suradnika u inkluzivnoj školi

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Uloga edukacijskog rehabilitatora-stručnog suradnika u inkluzivnoj školi knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Priručnik pod naslovom Uloga edukacijskog rehabilitatora – stručnog suradnika u inkluzivnoj školi izvorno je djelo autorica doc. dr. sc. Jasne Kudek Mirošević i Majde Granić, dipl. edukacijskog rehabilitatora. Priručnik je namijenjen prije svega stručnim suradnicima edukacijskim rehabilitatorima. S obzirom na koncept ovaj priručnik može dobro poslužiti i drugim stručnim suradnicima (npr. pedagozima, psiholozima, logopedima, socijalnim pedagozima, knjižničarima) te učiteljima i nastavnicima, kako u osnovnim tako i u srednjim školama, svima koji imaju različita znanja o uključivanju i školovanju učenika s teškoćama. Dodatna je vrijednost ovog priručnika što može biti koristan i roditeljima učenika s teškoćama zbog sustavno prikazanih koraka upisa u školu, kako u osnovnu tako i srednju te procedure odabira modela školovanja.

izv. prof. dr. sc. Zrinjka Stančić

Priručnik Uloga edukacijskog rehabilitatora – stručnog suradnika u inkluzivnoj školi vrijedan je i sustavan prikaz važnih aspekata djelatnosti edukacijskih rehabilitatora zaposlenih na radnom mjestu stručnog suradnika u školama koji znatno olakšava i usustavljuje proces inkluzivnog odgoja i obrazovanja, poglavito kada se radi o inkluziji učenika s teškoćama u razvoju. Razlozi zbog kojih priručnik ocjenjujem važnim alatom za unaprjeđivanje odgojno-obrazovne inkluzije učenika s teškoćama u razvoju višestruki su. Kvaliteti tog procesa uvelike pridonose edukacijski rehabilitatori, a priručnik svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa pruža cjelovit uvid u djelokrug rada ovih stručnjaka.
Dodatno, priručnik obiluje materijalima koji potencijalno obogaćuju odgojno-obrazovnu praksu učitelja i nastavnika, posebno u kontekstu individualizacije poučavanja učenika s teškoćama u razvoju. Važnost ovog aspekta priručnika pojačava činjenica nedostatka sličnih sadržaja u hrvatskoj stručnoj literaturi.

prof. dr. sc. Dejana Bouillet


Uloga edukacijskog rehabilitatora-stručnog suradnika u inkluzivnoj školi

Besplatno pročitajte online Uloga edukacijskog rehabilitatora-stručnog suradnika u inkluzivnoj školi knjigu

comments powered by Disqus