Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima

May 3, 2019

Aleksandar Halmi - Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima

Preuzmite Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Kvalitativna istraživanja posebno su važna u proučavanju društvenih odnosa u karakterističnom povijesnom i sociokulturnom kontekstu sudionika istraživanja koji odlikuju pluralizam i multikulturalnost. Glavna značajka te pluralizacije je nova perspektiva rastuće individualizacije, posebnih životnih stilova i načina života. Taj pluralizam različitih interesa nosi sa sobom nove dimenzije za provođenje empirijskih socijalnih istraživanja. Predstavnici postmodernizma tvrde da se era velikih teorija povukla pred nadolazećim lokalnim, temporalnim, situacijskim i kontekstualnim pristupima. Rapidne socijalne promjene i diversifikacija svijeta života u rastućoj je konfrontaciji s tradicionalnom pozitivističkom paradigmom. Tradicionalna deduktivna metodologija koja izvodi hipotetičke odnose iz apstraktnih teorijskih modela sve više ustupa mjesto induktivnim strategijama istraživanja koje polaze od socijalnog konteksta subjekta. Stoga je osnovna svrha ovog rada pronalaženje jednog sveobuhvatnog spoznajno-teorijskog pristupa koji bi proučavanju socijalnih fenomena prišao iz multidimenzionalne perspektive razvijajući sve tri poznate strategije: hermeneutičko-povijesnu, empirijsko-analitičku i akcijsko-kritičku.


Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima

Besplatno pročitajte online Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima knjigu

comments powered by Disqus