Programi evaluacije i evaluacijska istraživanja u društvenim znanostima

May 3, 2019

Aleksandar Halmi - Programi evaluacije i evaluacijska istraživanja u društvenim znanostima

Preuzmite Programi evaluacije i evaluacijska istraživanja u društvenim znanostima knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Autor u knjizi detaljno obrađuje evaluacijska istraživanja u društvenim znanostima, razumijevanje evaluacije, teorijski-vođene programe evaluacije, tipove programa evaluacije, paradigmatski okvir evaluacije, kvantitativne i kvalitativne programe evaluacije.Autor donosi priloge s brojnim vježbama.


Programi evaluacije i evaluacijska istraživanja u društvenim znanostima

Besplatno pročitajte online Programi evaluacije i evaluacijska istraživanja u društvenim znanostima knjigu

comments powered by Disqus