Računovodstvo i porezi za poduzetnike

May 3, 2019

Grupa autora -  Računovodstvo i porezi za poduzetnike

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Računovodstvo i porezi za poduzetnike knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Na 1063 stranica priručnik obuhvaća:

računovodstvo, knjigovodstvo i poreze

- primjere knjiženja poslovnih događaja po razredima, skupinama konta i kontima kontnog plana s uputama za primjenu HSFI-a i MSFI-a

- upute za primjenu poreznih propisa s primjerima poreznih obračuna i knjiženja poreza na dohodak, PDV-a, poreza na dobit i drugih davanja

- obračunska plaćanja, transakcije s povezanim osobama, troškove automobila i reprezentacije u 2017. i od 1.1.2018. i dr.

analitički kontni plan

pravni okvir


Računovodstvo i porezi za poduzetnike

Besplatno pročitajte online Računovodstvo i porezi za poduzetnike knjigu

comments powered by Disqus