MOJ EU PROJEKT

May 3, 2019

Ivana Maletić, Kristina Kosor, Katarina Ivanković Knežević, Zvonimir Savić, Saša Bukovac, Davorka Žagar, Nada Zrinušić, Božana Bešlić, Mladenka Karačić, Tea Japunčić - MOJ EU PROJEKT

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite MOJ EU PROJEKT knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

U ovom priručniku pronaći ćete informacije o mogućnostima financiranja projekata iz ESI fondova u razdoblju do kraja 2020. te koji se natječaji očekuju, kao i vrste ulaganja, aktivnosti i troškova koji su prihvatljivi za financiranje. Usto, dodatno smo ažurirali poglavlja vezana uz pripremu i provedbu projekata te ćete pronaći najnovija rješenja i upute za kvalitetnu prijavu, ugovaranje, praćenje i izvješćivanje o projektima.

Potencijalni korisnici često najprije žele znati što se sve može financirati iz fondova EU-a pa tek onda osmišljavaju svoje projekte. To je potpuno pogrešan pristup i rijetko koji takav projekt, ako i zadovolji na natječaju, bude uspješno proveden, a posebno dugoročno održiv. Najvažnije je imati viziju i strategiju razvoja ustanove, institucije, poduzeća, lokalne jedinice i sl., te osmišljene aktivnosti i projekte kojima se vizija i strategija razvoja kao i postavljeni ciljevi žele ostvariti. Nakon toga se za realizaciju aktivnosti i projekata pronalaze mogući izvori financiranja.

Projekti koji proizlaze iz potreba ispunjavanja ciljeva razvoja korisnika u pravilu su projekti koji ostvaruju najbolje rezultate i imaju najmanje problema u provedbi te kasnijem funkcioniranju.

Ponekad su najbolji izvor financiranja bespovratna sredstva fondova EU-a, ali sve se češće krajnji korisnici odlučuju za financijske instrumente, odnosno povoljne zajmove s kamatnom stopom 0,5 % – 3 % kojima financiraju ukupno ulaganje, dok fondovi EU-a sufinanciraju samo određeni postotak, i to ne od ukupnog ulaganja nego od prihvatljivih troškova. Tako je često udio bespovratnih sredstava fondova EU-a u ukupnoj vrijednosti investicije 30 % – 50 % umjesto 50 % – 80 %. U ovom izdanju pripremili smo novo poglavlje o mogućnostima financiranja projekata pomoću financijskih instrumenata.

U budućnosti, nakon 2020., očekuje nas nova omotnica od više od 10 milijardi eura i zbog toga je važno biti informiran i znati pripremati i provoditi projekte koji se financiraju ESI fondovima. Novim izdanjem želimo pridonijeti uspješnom korištenju fondovima EU-a u Hrvatskoj. Uz okvir europskih politika i detaljan sadržaj programa upoznat ćete se s izradom logičke matrice i proračuna projekta, detaljima važnim za uspješno upravljanje projektom počevši od sadržaja sporazuma ako na provedbi sudjeluju dva i/ili više partnera, do uputa o kalkulaciji i evidentiranju troškova, osiguravanju revizorskog traga i pripremi redovitih izvještaja.


MOJ EU PROJEKT

Besplatno pročitajte online MOJ EU PROJEKT knjigu

comments powered by Disqus