Flora Hrvatske - invazivne biljke

May 3, 2019

Igor Boršić, Božena Mitić, Toni Nikolić - Flora Hrvatske - invazivne biljke

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Flora Hrvatske - invazivne biljke knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Invazivne biljke su tu, oko nas. Nanose štetu okolišu, biološkoj raznolikosti i nama samima. Ovo je knjiga o njima u flori Hrvatske.

Knjiga daje odgovore na pitanja: što su invazivne biljke? Kako utječu na okoliš i čovjeka? Odakle i kako dolaze? Koje su njihove odlike? Koje su to biljke?… i mnoga druga.


Flora Hrvatske - invazivne biljke

Besplatno pročitajte online Flora Hrvatske - invazivne biljke knjigu

comments powered by Disqus