Jezik reklama

May 3, 2019

 Diana Stolac, Anastazija Vlastelić - Jezik reklama

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Jezik reklama knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Knjiga Jezik reklama usmjerena je jezičnoj sastavnici reklame. Reklamna poruka teži kondenzaciji teksta, odnosno tome da minimumom izraza ostvari maksimum sadržaja za što je potreban izrazit kreativni napor i jezična kompetencija. Stoga reklamu valja osvijetliti s više strana: sociolingvističke, psiholingvističke, pragmalingvističke i kognitivnolingvističke. Središnji dio knjige opisuje arhitektoniku reklamnoga teksta, paradigmatske i sintagmatske odnose u njemu te objektivno i subjektivno u reklamama.

Poseban se osvrt daje na odnos globalnoga i lokalnoga u reklamama, gdje se analiziraju uspješne i manje uspješne lokalizacije svjetskih reklama u hrvatski jezik i prostor. Svoje mjesto ima često neprimjerena uporaba riječi stranoga porijekla, ali i uspješno uključivanje dijalektnih sastojnica. Potrebno je znati za dekodiranje reklamnih poruka, a pokušava se proniknuti u višestruko kodirane reklamne poruke. Knjiga Jezik reklama namijenjena je širokome krugu zainteresiranih, od studenata filoloških studija i jezikoslovaca do marketinških stručnjaka, ali i svakome gledatelju reklama koji želi o njima znati više. Pomoći će u dekodiranju i tumačenju reklamnih poruka s jezičnoga stanovišta te uočavanju reklamnih strategija.


Jezik reklama

Besplatno pročitajte online Jezik reklama knjigu

comments powered by Disqus