Kirurgija

May 3, 2019

Ante Kvesić  i suradnici - Kirurgija

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Kirurgija knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Temeljni udžbenik namijenjen studentima medicinskih fakulteta, specijalizantima opće kirurgije i pojedinih kirurških struka te liječnicima obiteljske medicine koji često moraju skrbiti o kirurškom bolesniku.

Udžbenik je plod zajedničkog rada uglednih stručnjaka s područja kirurgije iz hrvatskih kliničkih bolnica i SKB Mostar .

Obuhvaća deset osnovnih kirurških cjelina:

Dječja kirurgija i urologija

Abdominalna kirurgija

Neurokirurgija

Torakalna kirurgija

Vaskularna kirurgija

Kardiokirurgija

Traumatologiija

Urologija

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

Ratna kirurgija


Kirurgija

Besplatno pročitajte online Kirurgija knjigu

comments powered by Disqus