Fizioterapija u onkološkom liječenju i rehabilitaciji

May 3, 2019

Ljliljana Vrcić - Kiseljak i suradnici - Fizioterapija u onkološkom liječenju i rehabilitaciji

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Fizioterapija u onkološkom liječenju i rehabilitaciji knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Ova knjiga, odnosno priručnik na stručan i vrlo profesionalan način obrađuje teme s kojima se svakodnevno susrećemo u praksi kroz rad s onkološkim bolesnicima. Naglašavajući važnost multidisciplinarnog pristupa onkološkom bolesniku, ova knjiga primjer je medicine usmjerene prema osobi, koja uvažava biološko, psihološko, socijalno i duhovno u nastanku, tijeku i ishodu bolesti te suradno partnerstvo između zdravstvenog profesionalca i bolesnika. Studenti i profesionalci koji se u svom radu susreću s onkološkim bolesnicima pronaći će u ovoj knjizi odgovore na brojna, često vrlo kompleksna pitanja, što će zasigurno utjecati na kvalitetu života onkološkog bolesnika i njegove obitelji, ali i na zadovoljstvo zdravstvenih profesionalaca koji rade s njima. Knjiga će biti korisna za edukaciju medicinskog osoblja različitih profila o modalitetima i specifičnostima fizioterapije onkoloških bolesnika, posredno u edukaciji bolesnika i o njihovim mogućnostima, te će pridonijeti buđenju svijesti o potrebi rehabilitacije osoba s tumorima. Posrijedi je izvorno djelo, a namijenjena je studentima Zdravstvenog veleučilišta, studentima medicine, liječnicima svih specijalnosti i zainteresiranim laicima (pacijentima).


Fizioterapija u onkološkom liječenju i rehabilitaciji

Besplatno pročitajte online Fizioterapija u onkološkom liječenju i rehabilitaciji knjigu

comments powered by Disqus