Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika

May 3, 2019

Mirko Šamija,Damir Nemet - Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika

Preuzmite Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Područje potporne i palijativne skrbi onkoloških bolesnika iznimno je važno, ali u isto vrijeme nedovoljno primijenjeno u svakodnevnom radu. U nastojanju da se produlji život i poboljša kakvoća života onkoloških bolesnika, potrebno je podignuti razinu znanja svih članova tima. Iznimno je važno rano prepoznati prve znakove nuspojava i komplikacija koje su posljedica širenja bolesti i terapijskih postupaka, te odmah primijeniti primjereno potporno liječenje.

U ovoj su knjizi na jednostavan način obrađene nuspojave, simptomi, sindromi i komplikacije koje susrećemo u onkoloških bolesnika, te dane preporuke za provođenje nužnih terapija. Uz pomoć brojnih, vrlo kompetentnih suradnika, autori nude kvalitetne podatke o dijagnostici i terapiji svih oblika potporne i palijativne skrbi o onkološkim bolesnicima.

Knjiga je prvo sustavno štivo o potpornom i palijativnom liječenju onkoloških bolesnika na hrvatskom jeziku.


Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika

Besplatno pročitajte online Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika knjigu

comments powered by Disqus