Hrvatska psihijatrijska publicistika

May 3, 2019

 Vlado Jukić - Hrvatska psihijatrijska publicistika

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Hrvatska psihijatrijska publicistika knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Ideja da se javnosti izlože hrvatske psihijatrijske publikacije javila se 2006. g. kada smo u novouređenoj zgradi “Arhiva” PB Vrapče predstavili knjige i časopise koje je bolnica za svoju biblioteku nabavila u razdoblju od osamostaljenja Hrvatske. Predstavljanje tog muzejsko-knjižničarskog blaga naišlo je na veliki interes stručne i šire javnosti.

U narednim godinama ta ideja se razvijala na način da se sva hrvatska psihijatrijska literatura izloži u novootvorenoj galeriji “Slava Raškaj” i pohrani u biblioteku i tako omogućiti svim zainteresiranim da u budućnosti mogu brzo i lako steći uvid u ono što su na planu publicistike učinili hrvatski psihijatri. U daljnoj razradi ideje, zamišljeno je da se onda, u budućnosti, svaka nova hrvatska psihijatrijska knjiga pridoda tom muzeju. Zahvaljujući predanom radu “Vrapčanskih” specijalizanata i specijalista napravili smo opsežan katalog hrvatske psihijatrijske publicistike. Ovaj okrugli stol bit će prilika da naš rad predstavimo.


Hrvatska psihijatrijska publicistika

Besplatno pročitajte online Hrvatska psihijatrijska publicistika knjigu

comments powered by Disqus