Računovodstvo poduzetnika

May 3, 2019

Skupina autora - Računovodstvo poduzetnika

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Računovodstvo poduzetnika knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Ovo izdanje našeg priručnika za praktično računovodstvo/knjigovodstvo stavilo je pred autore zadaću da nakon četiri godine unesu u svoje tekstove i primjere knjiženja sve zakonske promjene koje su na snazi, kao i one koje će se primijeniti od početka 2018. godine. To su u prvom redu promjene u poreznom sustavu i drugim propisima, te promjene u hrvatskim i međunarodnim računovodstvenim standardima. Uz sve to, priručnik je „osvježen“ s novim tekstovima i primjerima kako bi odgovorio na što više pitanja iz praktičnog računovodstva.


Knjiženje poslovnih događaja prikazana su prema redoslijedu izvornoga RRiF-ovog Računskog plana za poduzetnike, XXII. izdanje (siječanj 2018.). Svaki je autor pisao ono područje u kojemu ima specijalistička znanja, što je s obzirom na golemo područje obuhvata bilo logično kako bi se postigla najveća pouzdanost prezentirane građe.


Knjiženje poslovnih događaja objašnjava se uz primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja te MSFI i MRS-a, poreznih i drugih propisa koji uređuju poslovanje poduzetnika (npr. ZTD, ZOO i dr.) odnosno, nalažu određene postupke u knjigovodstvu poduzetnika. Brojni primjeri poslovnih događaja s knjiženjima obrađeni su prema modelu temeljnice ili na “T” kontima. Na kraju knjige dano je kazalo pojmova za lakše pronalaženje tražene problematike.


Knjiga je namijenjena trgovačkim društvima svih djelatnosti, obrtnicima, slobodnim zanimanjima i OPG-ima koji su obveznici poreza na dobitak te zadrugama.


Računovodstvo poduzetnika

Besplatno pročitajte online Računovodstvo poduzetnika knjigu

comments powered by Disqus