Prevođenje povijesti

May 3, 2019

 Zrinka Blažević  - Prevođenje povijesti

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Prevođenje povijesti knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Prevođenje povijesti priručnik je za upoznavanje suvremene teorijske i metodološke problematike, u velikoj mjeri nepoznate domaćim povjesničarkama i povjesničarima.

U aktualnoj, sve nepreglednijoj situaciji gomilanja kulturnoteorijskih noviteta i rapidnih mijena znanstvenih trendova knjiga Zrinke Blažević predstavlja dragocjen kompas. Djelo vrsno sintetizira i komentira rezultate eminentnih anglosaksonskih, francuskih i njemačkih teoretičara/ teoretičarki kulture, društva i povijesti, referirajući najprije na odabrane poststrukturalističke modele, njihova kasnomoderna domišljanja i nadopune, kao i na njihove recentne kritičke revizije (npr. u sklopu prakseološke paradigme) te, konačno, i dokidanja, odnosno anuliranja u sklopu tzv. neurobiološkog obrata u humanistici.

Dr. sc. Mirna Zeman

Ovdje je riječ o teorijskim raspravama koje’oslobađaju’ povjesničare od dogmatsko-metodoloških pozicija i otvaraju im čitavu lepezu novih istraživačkih putova i inovativnih istraživanja. Hrvatska znanstvena i stručna javnost dobila je knjigu u kojoj je na kritički i argumentiran način izložena recentna teorijska problematika u suvremenoj historiografiji, ali i u svim humanističkim i društvenim disciplinama s kojima povijesna znanost ima dodirne točke.

Dr. sc. Dinko Župan


Prevođenje povijesti

Besplatno pročitajte online Prevođenje povijesti knjigu

comments powered by Disqus