Aktualnosti u radnim odnosima - 2015.

May 3, 2019

Skupina autora - Aktualnosti u radnim odnosima - 2015.

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Aktualnosti u radnim odnosima - 2015. knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

PREDGOVOR

U 2014. godini počeli su se primjenjivati novi propisi iz radnog i mirovinskogprava. Konkretnije, 1. siječnja 2014. počela je primjena novog Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 15713), a 7. kolovoza 2014. novog Zakona o radu (Nar. nov., br. 9314). Oba propisa donijela su određene novine u radne odnose, o čemu se, u prvom redu, bavi ovaj priručnik. Promjene se, između ostalog, odnose i na institut godišnjih odmora. S obzirom na to da u sustavu radnih odnosa odmori i dopusti predstavljaju vrlo značajna prava koja radnik ostvaruje tijekom radnog odnosa, stupanjem na snagu novoga Zakona o radu pokazan je velik interes javnosti za primjenom ovoga instituta, djelomično zato što stipulacije nekih od normi očito stvaraju dvojbe u primjeni.

Stoga, prvim radom u knjizi autorica pojašnjava nove odredbe o godišnjem odmoru i ukazuje na svrhu koja se njima nastoji postići. Dugotrajnost donošenja novog Zakona o radu posljedica je činjenice da se cilj koji se izmjenama koje je taj Zakon trebao uvesti, uglavnom odnosi na fleksibilizaciju radnih odnosa. U svrhu fleksibilizacije radnih odnosa novi je Zakon o radu propisao mogućnost privremenog ustupanja radnika u povezano trgovačko društvo te dodatni rad radnika, o čemu autorica piše u drugom radu ove knjige. Promjene u 2014. godini doživjeli su i propisi o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Naime, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 15713 i 15214) stupio je na snagu 1. siječnja 2014.

Na temelju njega doneseno je pet podzakonskih propisa. Svakako, najzanimljiviji od njih je Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 15713 i 15714) pa je veći dio trećeg rada, osim Zakonu, posvećen upravo tom podzakonskom aktu. Drugi akt koji se razmatra, jest Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 4414, 9714 i 215). U istom se radu posebno obrađuju odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, kojima je regulirano pitanje prednosti pri zapošljavanju osobe s invaliditetom. Dana 1. siječnja 2015. stupila je na snagu Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 15114), čime je nakon godinu dana primjene izmijenjen novi Zakon o mirovinskom osiguranju. U posljednjem radu u knjizi autor se osvrće na sadržaj Uredbe, kao i na promjene koje su nastale u mirovinskom osiguranju njezinim donošenjem u području ostvarivanja i korištenja prava, kao i u postupku za ostvarivanje prava iz toga osiguranja.

U knjizi kao prilog objavljujemo tekst Zakona o radu (Nar. nov., br. 9314), redakcijski pročišćeni tekst Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 15713 i 15214) te ogledni primjer pravilnika o radu, koji je usklađen s odredbama novog Zakona o radu, za koje se nadamo da će vam pomoći u svakodnevnoj praksi.

UREDNIŠTVO

Autori: Irena Cvitanović dipl. iur., viša savjetnica specijalistica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava Republike Hrvatske; mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu; Nataša Novaković dipl. iur., članica radne skupine za izradu novog Zakona o radu; mr. sc. Mihovil Rismondo, izvršni koordinator u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (Zagreb) i član Komiteta eksperata za socijalnu sigurnost Vijeća Europe


Aktualnosti u radnim odnosima - 2015.

Besplatno pročitajte online Aktualnosti u radnim odnosima - 2015. knjigu

comments powered by Disqus