Zakon o trgovačkim društvima

May 3, 2019

 - Zakon o trgovačkim društvima

Preuzmite Zakon o trgovačkim društvima knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

U Narodnim novinama, broj 111 od 10. listopada 2012. godine, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji je stupio na snagu 18. listopada 2012. Posljednja novela Zakona o trgovačkim društvima broji 48 članaka. Stoga smo priredili redakcijski pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima s napomenama uz pojedine članke u želji da na taj način korištenje Zakonom učinimo lakšim i jednostavnijim. U tu smo svrhu radi lakšeg snalaženja ostavili i napomene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 13709), dok su sve posljednje izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 11112) otisnute masnim slovima. Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima obuhvaća:

- Zakon o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 11193)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 3499)

- Vjerodostojno tumačenje članka 2., 7. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 3499) – Nar. nov., br. 12199 od 19. studenoga 1999.

- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-6461999, U-I-9451999 od 10. svibnja 2000. (Nar. nov., br. 5200)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 11803)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 10707)

- Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 14608)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 13709)

- Članak 381. stavak 1. točka 8. Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 12511)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 11112).

U Narodnim novinama, broj 10707, donesen je Zakon o uvođenju Europskog društva – Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU), koji će stupiti na snagu danom prijma Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Budući da je tim Zakonom postupak usklađivanja pravnog uređenja trgovačkih društava s europskim pravom društava uglavnom dovršen, držali smo svrhovitim objaviti i njegov tekst.


Zakon o trgovačkim društvima

Besplatno pročitajte online Zakon o trgovačkim društvima knjigu

comments powered by Disqus