Zakon o trgovačkim društvima/ Zakon o uvođenju europskog društva

May 3, 2019

Jerko Slovinić, Iva Šuler - Zakon o trgovačkim društvima/ Zakon o uvođenju europskog društva

Preuzmite Zakon o trgovačkim društvima/ Zakon o uvođenju europskog društva knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

U Narodnim novinama, broj 137 od 13. studenoga 2009. godine, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji stupa na snagu 1. svibnja 2010. godine.
Posljednja novela Zakona o trgovačkim društvima broji 240 članaka. Stoga smo priredili redakcijski pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima u želji da na taj način korištenje Zakonom učinimo lakšim i jednostavnijim.
U tu su svrhu sve izmjene i dopune otisnute masnim slovima. Naslovi iznad članaka ako su mijenjani ili su novi, podcrtani su.
Uz odredbe u kojima je brisan jedan ili više stavaka, odnosno gdje je brisan cijeli članak, navedena je napomena u kojoj je precizirano koji je stavak (ili stavci) brisan, odnosno koji je članak brisan.
Uz svaku odredbu Zakona o trgovačkim društvima koja je izmijenjena, navedene su odgovarajuće napomene te je naznačen članak novele (ZIDZTD) kojim je izmjena unesena, te tekst odredbe kako je glasila prije izmjene ili dopune.
Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima (u nastavku teksta: ZTD) obuhvaća:
- Zakon o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 11193)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 3499)
- Odluku Ustavnoga suda Republike Hrvatske, br. U-I-6461999 od 10. svibnja 2000. (Nar. nov., br. 5200)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 11803)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 10707)
- Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 14608)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 13709).
U Narodnim novinama, broj 10707, donesen je Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskog gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU), koji će stupiti na snagu na dan prijma Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Budući da je tim Zakonom postupak usklađivanja pravnog uređenja trgovačkih društava s europskim pravom društava uglavnom dovršen, držali smo svrhovitim objaviti i njegov tekst.


Zakon o trgovačkim društvima/ Zakon o uvođenju europskog društva

Besplatno pročitajte online Zakon o trgovačkim društvima/ Zakon o uvođenju europskog društva knjigu

comments powered by Disqus