Zakon o sigurnosti prometa na cestama

May 3, 2019

Berislav Pavišić, Tomislav Matiša - Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Preuzmite Zakon o sigurnosti prometa na cestama knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

Ova knjiga obuhvaća detaljne komentare uz zakonske cjeline i pojedine odredbe Zakona. U prilozima je opširno kazalo pojmova, bibliografija, osvrt na odredbe Kaznenog zakona i Prekršajnog zakona, popis preko 190 predmeta koji su navedeni u tekstu komentara, pregled odredbi ZSPC koji se odnose na blokiranje vozila, isključenje iz prometa, izdavanje naredbi, negativne prekršajne bodove, zahtjeve, tablice koje obuhvaćaju pregled prekršaja, način pokretanja prekršajnog postupka, visinu kazne, mogućnost izricanja zaštitne mjere, međunarodne izvore o prometu na cestama, posebno tematski raspoređene izvore Europske unije, Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa RH te detaljne mjere europskih nastojanja za sigurnost prometa na cestama.


Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Besplatno pročitajte online Zakon o sigurnosti prometa na cestama knjigu

comments powered by Disqus