Zakon o radu 2014 + CD

May 3, 2019

 Ivan Jurić - Zakon o radu 2014 + CD

Preuzmi veliku sliku

Preuzmite Zakon o radu 2014 + CD knjigu za besplatni pdf, epub, mobi, rtf i fb2

NOVI ZAKON O RADU 2014 sa sudskom praksom, primjerima, bilješkama i zbirkom propisa

Teće izmijenjeno i dopunjeno izdanje knjige - NOVI ZAKON O RADU SA SUDSKOM PRAKSOM, PRIMJERIMA, BILJEŠKAMA I ZBIRKOM PROPISA- autora - Ivan Jurić, dipl.iur.

Knjiga sadrži novi Zakon o radu (Narodne novine broj: 932014.). U knjizi je sadržana sudska praksa kao i bilješke (preko 600 primjera), a koja služi kao poveznica novom Zakonu o radu i pomoć pri razumijevanju novih odredbi. U knjizi su sadržani aktualni praktični primjeri (preko 100 primjera) usklađeni s novim Zakonom o radu.

U knjizi su redakcijski pročišćeni tekstovi aktualnih zakona kao što su:

Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta e Zakon o europskim radničkim vijećima e Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata e Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) e Zakon o zaštiti na radu.

Uz knjigu je prilog CD koji ima mogućnost pretraživanja pojmova (indeks) kao i mogućnost prijenosa pojedinačnih primjera na računalo radi daljnje obrade. CD isto tako sadrži preko 35 redakcijski pročišćenih tekstova zakona, vezanih za problematiku radnih odnosa, kao i pravilnike vezane za istu temu (18 pravilnika), te direktive europskog parlamenta i vijeća (15)


Zakon o radu 2014 + CD

Besplatno pročitajte online Zakon o radu 2014 + CD knjigu

comments powered by Disqus